I Agree
We use cookies to give you a better experience. By continuing to use our site, you are agreeing to the use of cookies as set in our privacy policy.

Märkning och kodning av säckar

Matthews drop-on-demand-skrivare klarar de tuffaste miljöerna för produktionslinjer med säckar tack vare högtrycksbläck.
  • Högtrycksbläck förhindrar igensättning och ökar skrivavståndet
  • Stort utbud av bläcksorter, inklusive FDA-godkända bläcktyper
  • Branschens längsta livscykel med över 600 miljarder utskjutningar!

 

 

Skrivhuvudet i Matthews bläckstråleskrivare klarar även de tuffaste miljöerna tack vare högtrycksbläck.

 

 

 

Våra skrivhuvuden använder ett högtryckssystem för bläck som effektivt blåser ut eventuella dammpartiklar ur munstycket. Detta ökar även skrivavståndet, vilket öppnar upp för att variera avståndet mellan produkten och skrivhuvudet.

 

 

Privacy Policy | Legal/Terms of Use | © Matthews International Corporation 2019 | All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?